כיסא נדנדה ראטאן בבחירה
- Nov 16, 2015 -

סוגים רבים של גפנים, שידוע יש 600 מינים, ביניהם, ראטאן באלי, Ba Danteng הגפנים, שה טנג, אדום הוא הנפוץ ביותר. בשלב זה שנעשה קני קני קש משמש בעיקר גפן Ba Danteng, PCT ו- Sha. אחידות עובי טנג Ba Danteng וחול, הוא הייצור של קנים עצמות חומר טוב; עלי גפן על גמישות טובה מאוד, הוא הייצור של פרח חומרי גלם חיוניים.